🌺 Thiên Long Thần Ma - 3.0 chuyển sinh - Open 19h30 tối T7 ngày 8/6
8/6

<3 [Tính năng đặc biệt]
Hệ thống Võ Hồn, Võ hồn chuẩn
Hệ thống trang bị trân thú
Hệ thống Thần Khí thần binh đặc biệt
Hệ thống đặc sắc Hệ thống Boss Thế giới hàng ngày.[Những vật phẩm có thể rớt trong quá trình đi train và đi event]

<3 Phụ bản :
★PMP : hàn băng tinh tiết , CCHTP , ngọc 8
★Ác tặc , ác bá : Ngọc 8
★Yến Tử Ô : Ngọc 8 , CCHTP

<3 Map Boss :
★Thúc hà cổ trấn : Áo + Thú Mốn Phái , phiếu DMP ngọc 8
★Kính Hồ : NL trùng lâu , phiếu DMP , hàn băng , đồ VIP , CCHTP
★Phụng Hoàng cổ trấn : NL trùng lâu , phiếu DMP , Ngọc 8 , Võ Hồn
★ Tam xuân huyền cảnh : Sét 120

<3 Máp Train
30 đến 90 : Phụng hoàng lăng mộ
90 đến 110 : Tháp ,cao xương ,Hõa Diệm sơn
110 đến 130 : Đại Uyển , Hạn huyết lĩnh

<3 Nói không với đồ piont , ko kích nạp , ko có mod hoặc gm tham gia game evn diễn ra hằng ngày cam kết lâu dài ổn định nào anh em còn đợi gì nữa mà không tải game dk tài mà chiến thôi ....Tin tức khác

🌺 Even đua top Open
🌺 Open khuyến mại 100% giá trị thẻ nạp
---------------------------------------------------
🌺 Thiên Long Thần Ma - 3.0 chuyển sinh - Open 19h30 tối T7 ngày 8/6